google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

หน้าแรก

ติดต่อเรื่องโซล่าร์เซลล์ที่ Line ID : @tti12 หรือติดสายด่วน 093-789-2635

อินเวอร์เตอร์ รุ่น 600 W  ใช้กับแผง 300-350 วัตต์ ได้ตั้งแต่ 1 แผง - 2  แผง ต่อแบบขนาน สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 40-60 หน่วย/เดือน

 อินเวอร์เตอร์ รุ่น 1000 วัตต์ ใช้กับแผง 300-350 วัตต์ จำนวน 3 แผงต่อแบบขนาน สามารถต่อ 1 แผงก่อนได้ สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 90-110 หน่วย/เดือน

 

       

ติดต่อทางไลน์ที่ @tti12

เพิ่มเพื่อน

โทรสอบถาม 093-789-2635

 ........................................................................................................................................................................

 

TRAITHEP INDUSTRY & TTISOLAR TEAM

ตัวอย่างวีดีโอผลงานเราคลิกที่ข้อความด้านล่างนี้.

 

คลิกเข้าชมตัวอย่างผลงานเรา

 เข้าชมผลงานได้ที่นี่

 

มุมเล็กๆของเรา

 หลังจากที่เราติดตั้งระบบออนกริดให้กับ โรงงานแห่งหนึ่งขนาด 255 กิโลวัตต์ เมื่อได้ข่าวว่าหมู่บ้านดังกล่าว

ไม่มีน้ำให้มาเป็นเวลานานแล้ว ต้องไปใช้น้ำจากหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอ เราก็รับคำขอร้องทันที

 

ช่วงทำบุญและ ร่วมบริจาค โดรงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ในเขตพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ที่โรงเรียนตชด . คลิตี้ล่าง

 

โครงการสร้างไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับ โรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้

google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html