google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

- ควบคุมชาร์จ 12/24 Auto ขนาด 30A

1,590 THB
จำนวน:

เครื่องควบคุมชาร์จแบบอัตโนมัติ 12/24V ขนาด 30A

รหัสสินค้า : TSC24-30A

 

รายละเอียดย่อ :

      เครื่องควบคุมการชาร์จขนาด 20 แอมป์ รองรับแรงดันไฟกระแสตรง

ขนาดแรงดัน 12VDC /24VDC โดยอัตโนมัติ

ขนาดของเครื่อง : 14.0 * 9.0 * 2.4 ( cm )

น้ำหนักของเครื่อง : 0.26 ( kg )

สามารถควบคุมการปิดระบบได้นานถึง 15 ชั่วโมง

* สำหรับใช้ไฟแรงดัน 12V: จะสามารถรองรับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 

360W ในการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 12V,โดยที่แผงโซลาร์เซลล์มีแรงดัน

ที่ 21VDC

** สำหรับใช้ไฟแรงดัน 24V: จะสามารถรองรับแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 

 

720W ในการชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 24V,โดยที่แผงโซลาร์เซลล์มีแรงดันที่ 42VDC อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จนี้ได้ถูกออกแบบมา

สำหรับรองรับระบบไฟ DC และมี MCU เป็นหัวใจหลักในการควบคุมการทำงานของระบบ มี LED แสดงสถาระของเครื่องควบคุมการ

ชาร์จ ใช้งานง่าย ทำงานได้ทั้งระบบ ไฟ 12V และ 24V โดยอัตโนมัติ

 

ข้อมูลเชิงเทคนิค

Model 

TSC-10A

TSC-20A

TSC-30A

Fixed charging current

10A

20A

30A

Rated load electric current

10A

20A

30A

System Voltage

12V,24V,36V,48V

Over-load protection

1.3 multiple Nominal current,60 seconds or 
1.6 Multiple Nominal current,5 seconds,Over-load protection movement

Short circuit protection

50A

100A

150A

Transient current

25A

50A

75A

No-load loss

<5mA

Charge return route pressure drop

≤0.26V

Electric discharge return route pressure drop

≤0.15V

Overpressure protection

17V/12V;34/24V

Operating temperature

Technical grade:-35C to +55C

Promotion charging voltage

14.6V;×2/24V;(Maintenance time:10min)

Straight charging voltage

14.4V;×2/24V;(Maintenance time:10min)

Floating

13.6V;×2/24V;

Charge returns voltage

13.2V;×2/24V;

Temperature compensation

 -5mV/C/2V

Undervoltage voltage

12.0V;×2/24V;

Has put the voltage

11.2V;×2/24V;

Has put the returns voltage

12.6V;×2/24V;

Control mode

The way of PWM Pulse-duration modulation

Size

140×90.5×28.5mm

Weight

220g

 

คุณสมบัติ:

        เครื่องควบคุมการชาร์จนี้มี MCU ทำหน้าที่ควบคุมระบบอัจฉริยะพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานชั้นสูงด้วยระบบ PWM ในการ

ชาร์จ รวมถึงระบบตัดต่อการทำงานชาร์จอัตโนมัติสำหรับช่วยยืดอายุการทำงานของแบตเตอรี่และมีการชดเชยอุณหภูมิ อย่างมีความ

แม่นยำสูงกว่าการควบคุมการชาร์จที่ปล่อยอัตราการแบบอื่น และมีฟังก์ชั่นของการป้องกันตัวเองจากการโอเวอร์โหลดภายนอกและ

ภายในลัดวงจร โดยจะ LED แสดงสถานะการทำงานของระบบในการชาร์จประจุเกินอำนาจเต็ม พลังงานที่ต่ำกว่าเกินไป

รวมถึงการ ลัดวงจรโหลด ซึ่งสินค้านี้ได้รับการยอมรับมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม มีอุณหภูมิใช้งานในพื้นที่มีอุณหภูมิตั้งแต่

 -35 ℃ถึง 55 ℃

 

ไฟแสดงสถานะ LED :

        หลอดแสดง LED สถานะของแผงโซลาร์เซลล์ สีเขียวทำงานต่อเมื่อระับบได้มีการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ และถ้าไฟในระบบมีแรง

ดันเกินไฟสีเขียวจะกระพริบ ถ้าหลอดแสดงสถานะ LED เขียวด้านขวากระพริบช้าๆแสดงว่าแบตเตอรี่เต็ม หลอดสีเหลืองติดต่อเมื่อ

ระดับไฟของแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่ต่ำ หลอด LED แสดงสถานะสีแดง ติดต่อเมื่อระบบเกิด โอเวอร์โหลด หรือ มีการทำงานที่ไม่ถูก

ต้อง เมื่อหลอดแสดงสถานะ LED สีแดงกระพริบอย่างช้าๆเกิดจากโหลดในระบบมากว่าปกติ (กระแสมากกว่าระบบปกติ 1.24 เท่าจาก

ปัจจุบันเป็นเวลา 60 วินาที หรือกระแสมากกว่าระบบปกติเป็น 1.5 เท่าของปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ 5 วินาที.) กระพริบสีแดง ระบบจะ

ตัดวงจรทันที

ฟังก์ชั่นการควบคุมการชาร์จ

        สำหรับการควบคุมแสดงนี้ เมื่อแสงแดดเริ่มมีระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติและหลังจากนั้น เมื่อแสงแดดได้หมดลงระบบจะตัดการ

ทำงานทันทีรวมถึง มีโหมดควบคุมการเปิดปิดไฟได้อีกด้วย

ตัวเลือกที่ที่ใช้ในการควบคุมไฟ

        1.กดสวิตช์ไฟ 5 วินาทีสำหรับเลือกควบคุมแสงไฟที่ต้องการจะมีหลอด LED สว่างแสดงสถานะ

        2.ต้องควบคุม 10 minutes ของค่าก่อนที่จะเริ่มทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการแสงยังไม่เพียงพอหรือเหมาะในการชาร์จ

        3.ระบบจะถูกเปิดทำงาน 10 นาทีก่อนที่จะเริ่มต้นการทำงาน

ความหมายของรหัสที่เครื่อง

        หมายเลขที่ 0 เปิดการทำงานตลอดเวลา 

        หมายเลขที่ 1 เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 2 เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 3 เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 4 เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 4 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 5 เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 5 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 6 เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 6 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 7 เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 8 เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 8 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 9 เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 9 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 0. เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 10 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 1. เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 11 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 2. เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 12 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 3. เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 13 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 4. เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 14 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 5. เปิดไฟหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเป็นเวลา 15 ชั่วโมง

        หมายเลขที่ 6. เปิด หรือ ปิดโหมดควบคุมไฟ

        หมายเลขที่ 7. โหมดสำหรับการทดสอบไฟหลังจากที่มัน dects 

 

การใช้งานต้นฉบับ


 • 10A.png
  เครื่องควบคุมชาร์จแบบอัตโนมัติ 12/24V ขนาด 10A รหัสสินค้า :TSC24-10A รายละเอียดย่อ: เครื่องควบคุมการชาร์จขนาด 10แอมป์ รองรับแรงดันไฟกระแสตรง ขนาดแรงดัน 12VDC /24VDC แบบอัตโ...
  790 THB

 • 20A.png
  เครื่องควบคุมชาร์จแบบอัตโนมัติ 12/24V ขนาด 20A รหัสสินค้า :TSC24-20A รายละเอียดย่อ: เครื่องควบคุมการชาร์จขนาด 20 แอมป์ รองรับแรงดันไฟกระแสตรง ขนาดแรงดัน 12VDC /24VDC โดยอัตโนม...
  1,290 THB

 • DSCF6383.JPG
  เครื่องควบคุมชาร์จแบบอัตโนมัติ 12/24V ขนาด 60A รหัสสินค้า :TSC24-60A รายละเอียดย่อ: Specifications solar panel regulator 1.Quick Start Instructions, 2.Lighting control options, 3....
  6,900 THB

 • 20141115_230118.jpg
  เครื่องควบคุมชาร์จแบบอัตโนมัติ 12/24V ขนาด 60A รหัสสินค้า :TSC12/24-60A รายละเอียดย่อ: ระบบ MPPT technology นี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้โซล่าร์เซลล์นี้สามารถเก็บเกียวพลังงา...
  5,500 THB

 • 20141115_5230526.png
  เครื่องควบคุมชาร์จแบบอัตโนมัติ 24/48V ขนาด 60A รหัสสินค้า :TSC24/48-60A รายละเอียดย่อ: ระบบ MPPT technology นี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้โซล่าร์เซลล์นี้สามารถเก็บเกียวพลังงา...
  7,900 THB

 • DSCF6401.png
  เครื่องควบคุมชาร์จแบบอัตโนมัติ 12/24/48V ขนาด 60A รหัสสินค้า :TSC48-60A รายละเอียดย่อ: ประสิทธิภาพ : 99%เครื่องควบคุมการชาร์จโซลาร์เซลล์ Solar Charge Controller 60A 12/24/48V auto...
  20,938 THB

 • IMG_2227.JPG
  Modelเครื่องควบคุมประจุ ยี่ห้อMorning starรุ่นTRI Star TS-45 มีประสิทธิภาพการทำงานสูงด้วยระบบPWM มีฮีทซิงค์ช่วยระบายความร้อน สามารถทำงานที่ระบบ12/48 Vอัตโนมัติ มี2รุ่นให้เลือก45 ...
  9,500 THB

 • Morning star TS-4514.jpg
  Model เครื่องควบคุมประจุ ยี่ห้อ Morning star รุ่น TRI Star TS-45/TRI Stas TS-60 มีประสิทธิภาพการทำงานสูงด้วยระบบ PWM มีฮีทซิงค์ช่วยระบายความร้อน สามารถทำงานที่ระบบ 12/48 V อัตโนม...
  12,000 THB

 • tristar45mppt__67537.jpg
  Model เครื่องควบคุมประจุ ยี่ห้อ Morning star รุ่น TRI Star TS-45/TRI Star TS-60 MPPT •มีประสิทธิภาพการทำงานสูงด้วยระบบ MPPT •มีฮีทซิงค์ช่วยระบายความร้อน •สามารถทำงานที่ระบบ 12/48...
  25,000 THB

 • tristar45mppt__67537.jpg
  Model เครื่องควบคุมประจุ ยี่ห้อ Morning star รุ่น TRIStar TS-45/TRI Star TS-60 MPPT•มีประสิทธิภาพการทำงานสูงด้วยระบบ MPPT•มีฮีทซิงค์ช่วยระบายความร้อน•สามารถทำงานที่ระบบ 12/48 V อัต...
  35,000 THB
google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html