google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

สินค้าของเรา

ลดค่าไฟฟ้า.com

          เราคือผู้นำเข้าสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง ถึงมือคุณ ซึ่งสินค้าทางเรา

เป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากสากล ที่มียอดส่งออกทาง อเมริกา  ยุโรป 

และ ทั่วโลก เรารับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย

ระดับสากล อุปกรณ์ที่แข็งแรงคงทน มีระบบป้องกันไฟ้ผ่า ที่จะก่อให้เกินการเสีย

หายของอุปกรณ์ได้ อีกทั้งเรายังได้นำสินค้ามาใช้งานจริงและทดสอบการทำงาน

ของสินค้าให้กับลูกค้าได้ดู ทั้งนี้สินค้าที่ทางเราจำหน่ายนี้ มีการใช้งาน ใน

พื้นที่ มีไฟฟ้าอยู่แล้วต้องการที่จะนำโซลาร์เซลล์มาใช้ในการลดค่าไฟฟ้า 

ที่ต้องจ่ายทุกๆเดือน และ ในพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง หรือ ผู้ที่หลงใหล

พลังงานแสงอาทิตย์เราก็มีจำหน่าย  ให้คำแนะนำผู้ที่สนใจเสมอเราไม่

ทอดทิ้งเรายังได้ออกแบบติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้ที่สนใจ สินค้า

คุณภาพของเรามีดังนี้

 ♦ แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panal) ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

เกิน 25 ปี

 ♦ เครื่องแปลงไฟ (Inverter) 12,24,48 VDC เป็น 220VAC 50 Hz เป็นรุ่นที่ใช้กับงานหนักๆ ที่มีโหลดเป็นจำพวกมอเตอร์ เช่น ปั๊มน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาศัยการเหนี่ยวนำ

 ♦ เครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) แบบเชื่อมสายส่งสำหรับที่จะใช้ในการช่วยประหยัดไฟฟ้าในบ้านเรือน

 ♦ เครื่องควบคุมการชาร์จ แบตเตอรี่ (Solar Charge Control) ใช้สำหรับควบคุมอัตราการจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ เพื่อยืด

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่

 

 สำหรับสถานที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง หรือ ต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์โดยตรง
สำหรับสถานที่มีไฟฟ้าต้องการลดค่าไฟฟ้าเหมาะกับ
โรงงานร้านค้าที่ใช้ไฟมาก

 

หมายเหตุ

         บริษัทฯไม่สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายติดตั้งได้อย่างตรงตัว เนื่องจาก ขึ้นอยู่กับ Option และระยะทางในการไปติดตั้ง แต่ละสถาน

ที่ ที่ติดตั้งแตกต่างกัน บริษัทพร้อมให้คำแนะนำจนกว่าท่านจะทำการ ติดตั้งแล้วเสร็จ พร้อมทำการเชื่อมสายไฟแรงสูง และแนะนำการ

ใช้งานจนแล้วเสร็จ พร้อมให้การรับประกัน Grid Tie Inverter ที่ยาวนานถึง 5 ปี จากการคำนวณ ค่าไฟ หน่วยละ 4,4.5 บาท กรณีเป็น

โรงงานอุตสาหกรรม,วัด,โรงน้ำแข็ง,โรงเรียน,โรงสี ที่ใช้จำนวนมาก ค่าไฟฟ้าแพงกว่าราคาที่กำหนด เนื่องจาก การไฟฟ้าจะเพิ่มค่า 

FTและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าไฟฟ้า อาจเป็น 5,7,8, บาท ศึกษาได้จาก การไฟฟ้า หรือดูจาก ใบเสร็จรับเงินเป็นต้น

google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html