google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

9. เว็บไซต์หลัก .......................................

เว็บไซต์สินค้าหลัก


          ยังมีพื้นที่อีกมากที่ยังสามารถนำพลังงานเหล่านี้ไปใช้งาน และ ยังสามารถลดปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้าขาดแคลน ถ้าหากคน

ไทยเห็นความสำคัญเรื่องเหล่านี้และมีการนำมาใช้งานได้อย่างจริงจัง

 

เว็บไซต์ บริษัทไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

 

ขุมพลังขับเคลื่อนของเรา


      แรงขับเคลื่อนของ TRAITHEP INDUSTRY & DIY-SOALRCELL เกิดจากแรงบันดาลใจ เริ่มต้นด้วยคำว่าฝ่าฝัน จะเป็นฟันเฟือง

เล็กๆส่วนหนึ่ง ที่ขับเคลื่อนสังคมให้เล็งเห็นถึงคุณค่าของพลังงานธรรมชาติ ที่อยู่คู่กับเราบนโลกใบนี้ ถึงแม้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นได้ไม่

ง่ายนัก เราจะฝ่าฟันทุกอุปสรรค์ไปให้ได้ เพื่อสังคมอยู่ได้ด้วยการใส่ใจในสิ่งที่เรามองข้ามไป

 

เลขที่ 37/164 หมู่ 4  ถนน เลียบคลองสาม (รังสิต-นครนายก)

ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง 

จังหวัด ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์: 02-833 9899, แฟกซ์: 02-8339968, มือถือ 081-663 4743 

เว็บไซต์สินค้า: www.DIY-SolarCell.com 

เว็บไซต์บริษัท: www.TraithepIndustry.com

อีเมลล์: diy-solarcell@hotmail.com

google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html