google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

- การเลือกใช้ขนาดสายไฟฟ้าให้เหมาะสม

การเลือกใช้งานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

 

         สายไฟมีหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าโดยที่เป็นโลหะหรือวัสดุที่ยอมให้

กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดี  หรือเป็นสื่อในการส่งกระแสไฟฟ้าจากที่หนึ่ง

ไปอีกที่หนึ่ง เปรียบเหมือนท่อน้ำให้น้ำไหล ถ้าท่อน้ำเล็กไปน้ำก็ไหลไม่

สะดวก ใหญ่ไปก็ฟุ่มเฟือยถนนเส้นเล็กคนเยอะก็เดินไม่สะดวก สายไฟก็

เช่นกัน หากกระแสไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้าสูง ถ้าเราใช้สายไฟไม่เหมาะสม

หรือใช้สายไฟเส้นเล็กเกินไป  สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสูญเสียพลังงานหรือ

พลังงานมาถึงที่ใช้งานไม่พอนั่นเองครับ

      สิ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆในเรื่องการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าคือไฟปลาย

สายมักตก(ที่จริงมันตกอยู่ในสาย) สายไฟร้อนมากเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า

หลายเครื่องหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าวัตต์สูงๆ เป็นต้น

 

ถ้าหากใช้สายไฟฟ้าที่ไม่ได้ตามพิกัดของสายไฟฟ้า จะทำให้เกิดข้อเสียดังนี้

     1.ถ้าหากสายไฟจาก Solar Charger ไปแบตเตอรี่ เล็กไป ถึงแม้จะมีไฟจากโซล่าร์เซลล์มากก็จะมีไฟไปชาร์จน้อยเพราะถูกจำกัด

จากขนาดสายไฟที่เล็กเกินไป

     2. ถ้าหากสายไฟจากแผงโซล่าร์เซลล์มายัง Solar Charger เล็กเกินไป ไฟฟ้าที่ได้ก็น้อย ระบบควบคุมก็ส่งพลังงานไฟฟ้าไปเก็บ

ในแบตเตอรี่น้อยตามไปด้วย

     3. ถ้าหากสายไฟจากแบตเตอรี่ไปยังตัว Inverter ถ้าเล็กเกินไปไม่เหมาะสม Inverter ก็จะแปลงกระแสไฟฟ้าได้ไม่เต็ม

ที่ Inverter จะเสียเร็วและ Load ก็ทำงานไม่ได้เต็มที่เพราะกระแสไฟไม่พอ
    

       ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ไม่ได้แค่ทำให้ระบบทำงานไม่เต็มที่ และยังส่งผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของท่านเกินความเสียหายได้ทั้งนี้จะ

ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานให้ดีก่อน และเราได้นำข้อมูล เบื้องต้นของขนาดสายไฟฟ้ามาให้ท่านได้ดู เลือกใช้สายไฟให้เหมาะ

สมกับกำลังไฟในระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของท่าน  โดยเราได้จัดทำเป็นตารางขนาดสายไฟที่เหมาะสมสัมพันธ์กับกระแส

ไฟฟ้าและความยาวของสายไฟที่จะใช้

 

ตารางขนาดสายไฟที่เหมาะสม

 

Voltage Loss Per 100m Of Wire Run

(Volts Per 200m Of Wire)

Flow

(Amps)

 

Wire Size (mm2)

1.5

2.5

4.0

0.1

0.21

0.14

0.08

0.2

0.43

0.27

0.17

0.3

0.64

0.41

0.25

0.4

0.86

0.54

0.34

0.5

1.07

0.68

0.42

0.6

1.29

0.81

0.51

0.7

1.50

0.95

0.59

0.8

1.72

1.08

0.68

0.9

1.93

1.22

0.76

1.0

2.15

1.35

0.85

2.0

4.29

2.70

1.69

3.0

6.44

4.05

2.54

4.0

8.58

5.41

3.38

5.0

10.73

6.76

4.23

6.0

12.83

8.11

5.08

7.0

15.02

9.46

5.92

8.0

17.16

10.81

6.77

9.0

19.31

12.16

7.62

10.0

21.45

13.51

8.46

 

       สำหรับประสบการณ์ในการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์  เราแนะนำให้ท่านเลือกใช้สายอ่อน เพราะถ้าหากท่านใช้ สายแข็ง (สายที่ใช้เดินไฟตาม

บ้าน) จะมีปัญหาเรื่องการต่อสายและการเข้าสายกับจุดต่อ Terminal box ครับ จะเป็นสายอ่อนแบบคู่หรือเดี่ยวหรือจะเป็นสาย VCT เลยก็ดี ท่าน

รู้หรือไม่ ว่าการใช้สายไฟขนาดเล็กกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายๆชิ้นหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าค่า W สูงๆ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยมากๆ คือ อัคคี

ภัย (ไฟไหม้) เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นในสายทำให้ฉนวนหุ้มสายไฟละลายจนเกิดกระแสไฟลัดวงจรขึ้นตรงนี้ท่านควรใส่ใจด้วยครับ

 

ขนาดสายไฟฟ้ากับการทนกระแสไฟฟ้า

ขนาดสายไฟฟ้ากับการทนกระแสไฟฟ้า การเลือกใช้สายไฟให้เหมาะสมกับโหลดมีความจำเป็นหากเราเลือกใช้สายไฟขนาดไม่เหมาะสมย่อมส่งผลถึงความปลอดภัยและค่าใช้จ่าย

เลือกสายไฟ ที่มีขนาดเล็กคือทนกระแสของโหลดไม่ได้ ย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้  เกิดการ ลัดวงจร หรือ หากในกรณีที่ใช้สายไฟ ขนาดใหญ่ทน กระแสได้มากกว่า โหลด

ย่อมทำให้เกิดความสินเปลื้อง บทความนี้เราขอนำเสนอตารางเพื่อใช้ในการพิจารณา ขนาดของสายไฟฟ้าเมื่อเทียบกับกระแส เพื่อนำไปพิจารณาในการใช้งาน ขนาดกระแสไฟฟ้า

ของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีไม่เปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C เดินในช่องเดินสายใน

อากาศ

ขนาดสายไฟฟ้า

 

ขนาดสายไฟฟ้า

ขนาดสายไฟฟ้ากับการทนกระแสไฟฟ้า

เราทราบถึงขนาดสาย ไฟฟ้าในกลุ่มที่ 1 กลุ่มสายเดี่ยวหรือสายหลายแกน หุ้มฉนวนมี/ไม่มีเปลือกนอก เดินในท่อโลหะหรือ อโลหะภายในฝ้า

เพดานที่เป็นฉนวนความร้อน หรือผนังกันไฟ และ กลุ่มที่ 2 สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมี/ไม่มีเปลือกนอก เดินในท่อโลหะหรืออโลหะ

เดินเกาะพนังหรือเพดาน หรือฝัง ในผนังคอนกรีตหรือที่คล้ายกัน เรามาพิจารณาสายไฟในกลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขนาด

กระแสไฟฟ้าของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (U0/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 °C 

อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

ขนาดสายไฟฟ้า

wire-size04

 

อ้างอิง ตารางที่ 5-23 หน้า 121  บทที่ 5 มาตรฐานการติดตั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง, หนังสือคู่มือสัมมนาเรื่องการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับใหม่และสาย


ไฟฟ้า มอก.ใหม่ ตารางที่ 5-20 หน้า 120  บทที่ 5 มาตรฐานการติดตั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง, หนังสือคู่มือสัมมนาเรื่องการติดตั้งทางไฟฟ้าฉบับ


ใหม่และสายไฟฟ้า มอก.ใหม่


 • solarcell22.jpg
  เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอนซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบน พื้นโลก มาผ่านกร...

 • DSCF0053.JPG
  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าคืออะไร เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือInverterเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ถือว่ามีความสำคัญที่สุด และ มีความซับซ้อนเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้านี้ มีหน้าที่ แปลงไฟฟ...

 • DSCF6401.png
  เครื่องควบคุมการประจุ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Charger controller บ้างก็ใช้ Charge regulator ชื่อก็บอกอยู่ชัดเจนว่าหน้าที่คือ ประจุไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผง เซลล์แสงอาทิตย์ลงในแบตเตอร...

 • battery12VN200.jpg
  แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ (Battery) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ ต่อไป ถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง ด้วยการใช้เซลล์กัลวานิก (galvanic ...

 • solar00.jpg
  โซลาร์เซลล์ (SOLAR CELL) 1. อยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน เพื่อลดค่าไฟฟ้าจะคุ้มหรือไม่ จุดคุ้มทุนกี่ ปี่? ตอบคุ้มแน่นอนครับ เมื่อคืนทุน 7-9 ปีในการช่วยลดค่าไฟฟ้า ด้วยอายุการ ทำงานของแ...

 • ฮาวมิเตอร์.jpg
  Energy Meter ( Watt hour meter ) การวัดและเครื่องวัดพลังงาน เมื่อเราคำนวณกำลังที่สูญเสียในโหลดในช่วงเวลาที่กำหนดเราจะได้รับ พลังงานงานที่ใช้ไปซึ่งเขียนได้ในรูป เมื่อวัดช่ว...

 • Untitled-1.jpg
  Grid Tie Inverter ระบบ On Grid System หรือ Grid Tie Inverter เป็นระบบที่เชื่อมต่อโซ ล่าเซลล์เข้ากับสายส่งไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้าหรือช่วย ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ อุปกณ์ที่เกี่ยว...

 • Solar-Panel-Module.JPG
  โซล่าเซลล์ (Solar cell) โซล่าเซลล์ คืออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น พลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วง เวลากลางวัน พลังงานไฟฟ้าที...

 • inverter pure sine wave 6000w (1).jpg
  หลักการทำงานและชนิดของ UPS เข้าชมสินค้าได้ที่นี่ รุ่นขนาด 1Kw , รุ่นขนาด 2Kw , รุ่นขนาด 3Kw , รุ่นขนาด 6Kw ตามมาตรฐาน EN 50091-3 / IEC 62040-3 สามารถแบ่ง UPS ออกเป็น ...

 • ดาวน์โหลด.jpg
  คำถามเรื่องไฟฟ้าที่คุณอยากรู้ - สาระน่ารู้ เพื่อที่อยู่อาศัย ในชีวิตประจำวันของคนเรา ส่วนใหญ่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่ง พลังงานสำคัญในการดำเนินชีวิต แต่มีคนจำนวนไม่มากนักที่จะให้ควา...

 • what-is-power-factor_img1.jpg
  Power Factor (PF.) คืออะไร? สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าระบบ 3 เฟสที่มีการใช้กำลังงานมากกว่า 30 kW ขึ้นไปในบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ได้รับใน...

 • 9669.jpg
  ความหมายของ IP (Ingress Protection) ความหมายของระดับการป้องกันที่ใช้กัน หรือ IP (Ingress Protection) เป็น ค่าที่กำหนดค่ามาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ ในการป้องกันอันตราย จาก ของแข็ง...

 • solarccccc.jpg
  การคำนวณปริมาณไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวอย่างบ้านหลังหนึ่ง ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ 1.หลอดฟลูออเรสเซนต์18วัตต์ 2หลอดรวม 36วัตต์แต่ละ หลอดใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด6ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้า...

 • yher.jpg
  สูตร การคำนวณค่าทางไฟฟ้ากระแสสลับ A = KW x 1000 / Vx P.F. (1 Phase) A = KW x 1000 / 1.732 x Vx P.F. (3 Phase) KW. = A x V x P.F. / 1000 (1 Phase) KW. = A x V x 1.732 x P.F. / 100...
google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html