google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

- ความหมายของระบบออนกริต (On Grid)

Grid Tie Inverter 

ระบบ On Grid System หรือ Grid Tie Inverter เป็นระบบที่เชื่อมต่อโซ

ล่าเซลล์เข้ากับสายส่งไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าคืนให้การไฟฟ้าหรือช่วย

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ อุปกณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบมีดังนี้

1. แผงโซล่าเซลล์ - ใช้ผลิตไฟฟ้ากระแสตรงจากแสงแดดเพื่อจ่ายให้กับ 

Grid Tie Inverter

2. Grid Tie Inverter - ใช้แปลงไฟกระแสตรงที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ 

หรือกังหันลม ให้เป็นไฟกระแสสลับ 220V / 1 เฟส หรือ 380V / 3 เฟส 

เพื่อจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ในกรณีที่ไฟเหลือจากการจ่ายให้

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน Grid-Tie Inverter จะจ่ายไฟคืนให้กับระบบสายส่ง

ของการไฟฟ้า ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนกลับ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้า

ภายในบ้านได้

3. DC Switch และ AC Switch - DC Switch ใช้ต่อระหว่างแผงโซล่า

เซลล์และอินพุทของ Grid Tie Inverter ส่วน AC Switch ใช้ต่อระหว่างเอาท์พุทของ Grid Tie Inverter และระบบไฟฟ้าภายในบ้าน 

ก่อนเข้ามิเตอร์ไฟฟ้าGrid Tie Inverter เป็นระบบที่นำโซล่าเซลล์มาใช้กับบ้านที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว ใช้ร่วมกันกับไฟบ้าน เป็นระบบโซ

ล่าเซลล์ที่ไม่ใช้ระบบแบตเตอรี่ในระบบ ประกอบด้วย

1.แผงโซล่าเซลล์

2.ตัวแปลงไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าภายในบ้าน Grid Tie Inverter

 

หลักการทำงานของ Grid Tie Inverter

         ระบบนี้จะเริ่มทำงานเมื่อตอนมีแสงแดดมากระทบแผงโซล่าเซลล์และจะหยุดทำงานเมื่อแสงแดดหมด ระบบนี้จะสามารถลดค่า

ไฟฟ้าภายในบ้านได้โดยเมื่อแสงแดดตกกระทบแผงโซล่าเซลล์ แผงโซล่าเซลล์ถึงจะทำการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟที่ได้จาก

แผงโซล่าเซลล์นี้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วถูกส่งต่อไปยังตัวแปลงไฟฟ้า Grid Tie Inverter เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแส

สลับ Vac โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านใช้กระแสไฟที่ผลิตได้โดยตรงจากระบบโซล่าเซลล์ก่อน และหากกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้

จากโซล่าเซลล์ไม่เพียงพอ (เวลาค่ำ) อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านจะใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงช่วยให้ประหยัดการใช้ไฟฟ้า

จากการไฟฟ้าลงได้

 

การใช้งาน Grid tie Inverter

     ต่อแผงโซล่าเซลล์ หรือกังหันลม ที่มีไฟ Output ออกเป็นกระแสตรงอยู่ในช่วง 10.5-28 VDC เข้ากับ DC Input ของ Grid tie 

Inverter ในส่วน Output 220V ต่อเชื่อมเข้ากับไฟบ้านโดยตรงGrid Tie Inverter จะแปลงไฟกระแสตรงที่ได้จาก แผงโซล่าเซลล์

หรือกังหันลม ให้เป็นไฟกระแสสลับ 220V เพื่อช่วยจ่ายโหลด เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ในกรณีที่ไฟเหลือจากการจ่ายโหลดเครื่องใช้

ไฟฟ้าในบ้าน Grid Tie Inverter จะจ่ายไฟคืนให้กับระบบการไฟฟ้า ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนกลับ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าภายใน

บ้านได้

 

ข้อดีของระบบ Grid tie Inverter

◾ไม่จำเป็นต้องใช้ Battery หรืออุปกรณ์ Charge Controller ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า

◾ใช้พลังงานที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ หรือกังหันลมได้อย่างคุ้มค่า (พลังงานที่เหลือจ่ายคืนให้กับระบบการไฟฟ้า)

◾เหมาะสำหรับบ้าน ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้ว แต่ต้องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดการใช้ไฟฟ้าจาก

การไฟฟ้า

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.bloggang.com/ ที่ได้นำบทความหลักๆๆมาให้ได้ทราบกัน


 • solarcell22.jpg
  เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิกอนซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบน พื้นโลก มาผ่านกร...

 • DSCF0053.JPG
  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าคืออะไร เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือInverterเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ถือว่ามีความสำคัญที่สุด และ มีความซับซ้อนเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้านี้ มีหน้าที่ แปลงไฟฟ...

 • DSCF6401.png
  เครื่องควบคุมการประจุ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Charger controller บ้างก็ใช้ Charge regulator ชื่อก็บอกอยู่ชัดเจนว่าหน้าที่คือ ประจุไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผง เซลล์แสงอาทิตย์ลงในแบตเตอร...

 • battery12VN200.jpg
  แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ (Battery) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บพลังงานเพื่อไว้ใช้ ต่อไป ถือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานเคมีให้เป็นไฟฟ้าได้โดยตรง ด้วยการใช้เซลล์กัลวานิก (galvanic ...

 • solar00.jpg
  โซลาร์เซลล์ (SOLAR CELL) 1. อยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้าน เพื่อลดค่าไฟฟ้าจะคุ้มหรือไม่ จุดคุ้มทุนกี่ ปี่? ตอบคุ้มแน่นอนครับ เมื่อคืนทุน 7-9 ปีในการช่วยลดค่าไฟฟ้า ด้วยอายุการ ทำงานของแ...

 • sayfai.jpg
  การเลือกใช้งานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม สายไฟมีหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าโดยที่เป็นโลหะหรือวัสดุที่ยอมให้ กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ดีหรือเป็นสื่อในการส่งกระแสไฟฟ้าจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่ง เปรีย...

 • ฮาวมิเตอร์.jpg
  Energy Meter ( Watt hour meter ) การวัดและเครื่องวัดพลังงาน เมื่อเราคำนวณกำลังที่สูญเสียในโหลดในช่วงเวลาที่กำหนดเราจะได้รับ พลังงานงานที่ใช้ไปซึ่งเขียนได้ในรูป เมื่อวัดช่ว...

 • Solar-Panel-Module.JPG
  โซล่าเซลล์ (Solar cell) โซล่าเซลล์ คืออุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น พลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลล์จะมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุดในช่วง เวลากลางวัน พลังงานไฟฟ้าที...

 • inverter pure sine wave 6000w (1).jpg
  หลักการทำงานและชนิดของ UPS เข้าชมสินค้าได้ที่นี่ รุ่นขนาด 1Kw , รุ่นขนาด 2Kw , รุ่นขนาด 3Kw , รุ่นขนาด 6Kw ตามมาตรฐาน EN 50091-3 / IEC 62040-3 สามารถแบ่ง UPS ออกเป็น ...

 • ดาวน์โหลด.jpg
  คำถามเรื่องไฟฟ้าที่คุณอยากรู้ - สาระน่ารู้ เพื่อที่อยู่อาศัย ในชีวิตประจำวันของคนเรา ส่วนใหญ่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่ง พลังงานสำคัญในการดำเนินชีวิต แต่มีคนจำนวนไม่มากนักที่จะให้ควา...

 • what-is-power-factor_img1.jpg
  Power Factor (PF.) คืออะไร? สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่หรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าระบบ 3 เฟสที่มีการใช้กำลังงานมากกว่า 30 kW ขึ้นไปในบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้าที่ได้รับใน...

 • 9669.jpg
  ความหมายของ IP (Ingress Protection) ความหมายของระดับการป้องกันที่ใช้กัน หรือ IP (Ingress Protection) เป็น ค่าที่กำหนดค่ามาตรฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ ในการป้องกันอันตราย จาก ของแข็ง...

 • solarccccc.jpg
  การคำนวณปริมาณไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตัวอย่างบ้านหลังหนึ่ง ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้ 1.หลอดฟลูออเรสเซนต์18วัตต์ 2หลอดรวม 36วัตต์แต่ละ หลอดใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด6ชั่วโมง จะใช้ไฟฟ้า...

 • yher.jpg
  สูตร การคำนวณค่าทางไฟฟ้ากระแสสลับ A = KW x 1000 / Vx P.F. (1 Phase) A = KW x 1000 / 1.732 x Vx P.F. (3 Phase) KW. = A x V x P.F. / 1000 (1 Phase) KW. = A x V x 1.732 x P.F. / 100...
google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html