google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

ภาคอีสาร

NTC รับ-ส่งพัสดุด่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นที่บริการ บริษัท เอ็นทีซี รับ-ส่งพัสดุด่วน จำกัด  

 ข้อมูล Update วันที่ 9 มีนาคม 2556  

พื้นที่บริการภาคเหนือ

1

นครสวรรค์ 056-872458 (เขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์) อ.พยุหคีรี ต.เขาเขียว(เฉพาะ ถ.พหลโยธิน)

2

อุทัยธานี(เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี)

3

ชัยนาท(เขตเทศบาลเมืองชัยนาท ), มโนรมย์, วัดสิงห์ (รถส่ง 080-3465854)

4

กำแพงเพชร 055-714129, 083-6265195 พรานกระต่าย

5

ตาก  055-541955, 081-4720532 แม่สอด 086-4203230

6

พิษณุโลก 055-334135, 089-9604372, 089-9604373, 089-9604374(หน่วยรถส่งพิษณุโลก)

7

พิจิตร 055-0088580(เขตเทศบาลเมืองพิจิตร) วชิรบารมี -สามง่าม -สากเหล็ก- วังทรายพูน - ตะพานหิน-ทับคล้อ-บางมูลนาค-ทับคล้อ-บางระกำ(จ.พิษณุโลก) 081-3944844 (รถส่งพิจิตร)

8

อุตรดิตถ์ 055-407709, 087-8503010,083-3315062(เทศบาล) ลับแล ทุ่งยั้ง  ตรอน**  พิชัย** 083-1613569

9

สุโขทัย 080-2742959(รถส่งเขตเทศบาล)  ศรีสำโรง  ศรีสัชนาลัย  ศรีนคร** สวรรค์โลก กงไกรลาส **

10

เเพร่ (เขตเทศบาลเมืองแพร่) 084-1505718  ปัว, เด่นชัย 054-614101 ***  ท่าวังผา***(081-0753013 รถส่งของแพร่) สอง  สูงเม่น  ร้องกวาง

11

น่าน 085-7104544 (รถส่งเขตเทศบาล) ภูเพียง - เวียงสา

12

พะเยา 086-1847383 (รถส่งเขตเทศบาล)  เชียงม่วน*** เชียงคำ*** จุน*** ปง*** ดอกคำใต้*** วิ่ง พุธ.และ เสาร์.

13

ลำปาง (เขตเทศบาลเมืองลำปาง) 054-317119  เทศบาล 089-7596738

14

เชียงราย(เขตเทศบาลเมืองเชียงราย) 053-700585 เวียงป่าเป้า เเม่สรวย เเม่ขะจาน แม่จัน แม่สาย (ถ.พหลโยธิน) ม.ราชภัฎ ม.แม่ฟ้าหลวง 086-3021415

15

เชียงใหม่ (เขตเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่) 053-302035, 053-302365 เเม่ริม -หางดง -สันทราย -สันป่าตอง -สันผีเสื้อ -สารภี  ,สันกำเเพง -ฝาง -ไชยปราการ -เชียงดาว -แม่อาย **

16

ลำพูน (เขตเทศบาลเมืองลำพูน) 081-7652595 (รถส่ง) อุโมงค์

17

เพชรบูรณ์  วังโป่ง- ชนแดน หล่มสัก หล่มเก่า 089-9604374(รถส่งเพชรบูรณ์)

พื้นที่บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1

นครราชสีมา (เทศบาลเมืองนครราชสีมา) 044-928816, 084-6093619 โนนไทย, บ้านโคกสวาย, พระทองคำหนองบัวโคก, เขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี สงวนวงศ์อุตสาหกรรม ก.ม.8.5 ต.โคกกรวด (TOT)**ต.ชัยมงคล** ม.สุรนารี***ปักธงชัย***โชคชัย***(จ.,พฤ.)

2

ชัยภูมิ (เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) 081-9665471 บ้านเขว้า จัตุรัสหนองบัวระเหว**หนองบัวบาน**(จ.-พ.-ศ.)

3

ขอนเเก่น  043-465564, 043-405623 086-2348593

4

มหาสารคาม 043-712704, 087-2246154 เชียงยืน - กันทรวิชัย- โกสุมพิสัย 083-1472836 (รถส่ง)

5

กาฬสินธุ์  084-5140908 (รถส่งเขตเทศบาล)  ยางตลาด

6

ร้อยเอ็ด 043-512783 สำนักงาน 081-0558393 (รถส่งเขตเทศบาล)

7

อุดรธานีี  042-290271(เทศบาล)(ยกเว้น ต.นาข่า) ต.โนนสูง-หนองไผ่*** วิ่งจ.และพฤ หนองวัวซอ หนองบัวบาน

8

หนองบัวลำภู (รถส่งเขตเทศบาล) ศรีบุญเรือง 089-6235891

9

เลย  089-7114995  นากลาง - นาวัง - เอราวัณ - วังสะพุง

10

หนองคาย (เขตเทศบาลเมืองหนองคาย) 042-467160, 081-2633690 (เทศบาล)

11

สกลนคร (เขตเทศบาลเมืองสกลนคร)   042-743192, 089-5695773 (เทศบาล) หนองหาน สว่างเเดนดิน พังโคน วานรนิวาส 086-6368063 ดงมะไฟ พรรณนานิคม กุสุมาลย์ อากาศอำนวย โคกศรีสุพรรณ**

12

นครพนม  087-9520969 ศรีสงคราม - ท่าอุเทน - โพนสรรค์ นาหว้า**  นาเเก**  เรณูนคร**  ธาตุพนม** (จ.-พ.-ศ.)

13

สุรินทร์ 044-519095, 081-1732655 ปราสาท**

14

บุรีรัมย์ (รถส่งเขตเทศบาล) 081-6009324 กระสัง  นางรอง**   ประโคนชัย** (วิ่งวัน จ.- พ. -ศ.)

15

ศรีสะเกษ 045-634095, 081-5496309 (เทศบาล) 088-0411135 พยุห์ กันทราลักษ์ (ต.จานใหญ่**ส่ง อ.,พฤ.,ส.)    ขุขันธ์ ขุนหาญ วังหิน ศรีรัตน์ เบญจลักษ์ โนนคูณ (หยุดจันทร์) กันทรารมย์**(ส่ง พ.-ศ.-อ)ยางชุมน้อย**ส่ง อ.,พฤ.,ส. ไพรบึง ติดเส้นทาง24 โชคชัย-เดชอุดม (ส่ง อ.-อา หยุด จ.) ปรางกู่***(ส่ง อ. - พฤ.-ส.)

16

ยโสธร 081-5799536 ( รถส่งเขตเทศบาล ) อุทุมพรพิสัย -ราศีไศล -คำเขื่อนเเก้ว -มหาชนะชัย -ค้อวัง

17

อุบลราชธานี  045-317153-4, 081-8781156 วารินชำราบ ต.ธาตุ ต.ศรีไค ม.อุบล (เริ่ม100 บ.)เดชอุดม***-นาส่วง***(จ.,พฤ) สว่างวีระวงศ์*** พิบูลมังสาหาร*** (ส่ง อ.และ ศ.) เหล่าเสือโก้ก*** ตระการพืชผล***(พ.และ ส.) 093-3219834 (รถส่งอุบล) 093-321986 (รถต่างอำเภออุบล)

18

อำนาจเจริญ 086-2203185 (รถส่งเขตเทศบาล) ม่วงสามสิบ - ลืออำนาจ (เฉพาะถ.ชยางกรู)

19

มุกดาหาร 042-631197, 080-4215634 (เทศบาล)   เสนางคนิคม - เลิงนกทา - นิคมคำสร้อย 081-7396947

20

บึงกาฬ 042-492926,  085-4566428 เซกา พรเจริญ  ศรีวิไล บุ้งคล้า โซ่พิสัย**ปากคาด**(จ.-พ.ศ.)บึงโขงหลง บ้านดุง บ้านม่วง เจริญศิลป์ คำตากล้า (สกลนคร) บ้านแพง (นครพนม)

พื้นที่บริการภาคตะวันออก

1

ชลบุรี 038-284 623, 038-284 642 (เทศบาล) แสนสุข-ศรีราชา-พัทยา-บางละมุงทยาบางละมุง (083-3766056)

2

ระยอง 038-948047,080-5656500, 085-2879860 , สัตหีบ - มาบตาพุด (ยกเว้นนิคมฯ) บ้านฉาง - บ้านห้วยโป่ง

3

จันทบุรี 039-302948, 089-2245760 (เขตเทศบาล)   อ.แหลมสิงห์ ต.พลิ้ว- ต.แสนตุ้ง เขาสมิง- ขลุง 081-9833772

4

ตราด 087-1460370 (รถส่งเขตเทศบาล)

พื้นที่บริการกรุงเทพฯ

1

สำนักงานพหลโยธิน(ดอนเมือง) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โทร.02-5237042-46, Fax. 02-5237047

2

สำนักงานรองเมือง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โทร.02-6118454 - 5, 02-6119582 - 4 Fax. 02-6119583

google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html