google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด

 

       บริษัท ไตรเทพ อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 

พ.ศ. 2556 โดยได้รับ แรงบันดาลใจจากประชาชนที่ต้องการสินค้าที่มี

ประสิทธิภาพเราได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ใส่ใจเรื่องของพลังงานธรรมชาติที่

ได้มาอย่างฟรีๆ ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้า หรือชาวนาที่ต้องการนำ

ระบบโซลาร์เซลล์ไปใช้ใน พื้นที่การเกษตร สูบน้ำเข้านาด้วยโซลาร์เซลล์ 

ในหลายปีที่ผ่านมานี้ผู้ที่สนใจพลังงานแสงอาทิตย์ยังไม่แพร่หลาย และ 

ราคายังสูงอยู่ในขณะนั้น ก่อนที่จะได้จดทะเบียนบริษัททางเราได้ทำการติด

ตั้งโซลาร์เซลล์ ใช้งานในบ้านเรือน ซึ่งในตอนนั้นจะเดินไฟฟ้าหลวงเข้าก็

ต้องเดินสายไฟที่ไกล คิดว่าเดินสายค่ามิเตอร์แล้วก็ใช้เงินหลายบาท แล้ว

ยังต้องจ่ายค่าไฟฟ้าทุกเดือนอีก ก็เลยศึกษาพลังงานพลังงานแสงอาทิตย์ 

(Solar cell) หรือโซลาร์เซลล์คำนวณคิดค่าติดตั้ง แล้วก็พอๆกัน กับที่จะเดินสายไฟฟ้าหลวงเข้า อายุของโซลาร์เซลล์ประมาณ 25-30ปี ทั้งนี้และ

ทั้งนั้นเราได้มีการนำระบบที่เชื่อมกับไฟฟ้าในบ้าน (อินเวอร์เตอร์เชื่อมสายส่ง Grid Tie Inverter) มาให้ผู้ที่สนใจที่ต้องการจะใช้แสงพระอาทิตย์

ช่วยใน การลดค่าไฟฟ้าที่จะมีราคาแพงขึ้น 

สำหรับช่วงเวลาคืนทุนอยู่ที่ประมาณ 5-8 ปี ที่เหลือ 20 กว่าปี ก็ใช้ไฟฟรีเลย ดังนั้นเราจึงทำให้เกิดแนวความคิดที่จะสรรหา สินค้า

ที่มีประสิทธิภาพและราคาประหยัดที่ผู้ที่สนใจได้สามารถนำไปใช้ได้ และท่านผู้สนใจประกอบโซลาร์เซลล์ใช้เอง (DIY-SOLAR 

CELL) ทำให้ราคาถูกประหยัด และทางเราจะใช้พลังงานเราเอง เพื่อเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่าง ให้ทุกท่านผู้ที่สนใจได้เห็น

ประสิทธิภาพ ที่สำคัญไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเลยแต่ถ้าผู้ที่ต้องประหยัดพลังงานโดยเฉพาะระบบหลอดไฟที่ให้แสงสว่าง ปัจจุบันได้

รณรงค์ ใช้หลอดประหยัดไฟต่างๆ ในตอนนี้ได้มีการใช้หลอด LED มาใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์มาก เพราะหลอดฟลูออเรสเซนต์

จะกินไฟฟ้ามากกว่า หลอด LED หลายเท่า เมื่อคำนวณค่าใช้จ่ายกับค่าไฟฟ้าที่เสียไปแล้ว คุ้มกว่ามาก ทั้งหมดนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์

ที่จะสนับสนุน ทางด้านพลังงานทดแทน โดยพึ่งพาตนเอง ในภาคครัวเรือน เกษตรกรรม และ ในวงการอุตสาหกรรม ที่ต้องการใช้

พลังงาน แสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้า โดยทางเราจำหน่ายในราคาที่ประหยัดให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่าง

ทั่วถึง ซึ่งเราจะเป็นแรงขับเคลื่อนพลังงานทดแทนของประเทศไทย ร่วมรณรงค์หันมาใช้พลังงานทดแทน เพื่อคงอนุรักษ์ไว้ซึ่ง

ธรรมชาติต่อไป

 

 

 

TRAITHEP INDUSTRY & DIY-SolarCell.com 

ขอขอบคุณผู้ที่เป็นแรงผลักดันให้เราได้ทำเพื่อชุมคนและสังคมมา ณ ที่นี้

 

เรียบเรียงโดย

TRAITHEP INDUSTRY GROUP

2 มีนาคม 2556


ชมตัวอย่างผลงานติดตั้งในไทย ออนกริตและออฟกริด

 


 คลิกที่รูปเพื่อเข้าชมผลงานของเรา


ชุดลดค่าไฟฟ้า

 

     ค่าไฟฟ้าของท่านแพงขึ้นใช่ไหมไม่? สิ่งเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ของท่านได้ ด้วยชุดลดค่าไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดย

มีอุปกรณ์หลัก แผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตที่มียอดส่งออกในแถบ ยุโรป อเมริกา เยอรมัน ฯ และ เครื่องอินเวอร์เตอร์ที่มี

ความคงทุน ทุกสภาพแวดล้อม 

 

                          สำหรับชุดทดลองใช้งาน 220V                                         ชุดสำหรับลดค่าไฟฟ้า ระบบ 220V


                       คลิกที่รูป เพื่อดูรายละเอียดสินค้า                                                     คลิกที่รูป เพื่อดูรายละเอียดสินค้า

 

              ชุดสำหรับลดค่าไฟฟ้า ระบบ 380V 3 เฟส

    
                         คลิกที่รูป เพื่อดูรายละเอียดสินค้า

  

ชุดโซลาร์โฮม 

        สำหรับในสถานที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ในระบบนี้จะต้องหมั่นใส่ใจในการดูแลระบบ เป็นประจำ เนื่องจากระบบนี้มีส่วนประกอบของแบตเตอรี่ ต้องตรวจเช็คระดับน้ำกั่น ให้อยู่ในระดับอยู่เสมอ 

ชุดโซลาร์ ออน กริด

         สำหรับสถานที่มีไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่สูง สิ่งเหล่านี้สามารถช่วยท่านได้เป็นอย่างดี และคุ่มค่าที่สุดในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานร้านค้า อุตสาหกรรม วัด และ อื่นๆ

คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าดูรายละเอียด

คลิกที่รูปภาพเพื่อเข้าดูรายละเอียด

 

        เราได้นำสินค้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จากบริษัทที่มีการผลิตและส่งออกไปทั่วโลก เป็นที่ยอมรับและรับรองประสิทธิภาพจากทั่วโลก 

เพื่อใช้ลูกค้าได้ใช้สินค้าได้คุ้มค่าที่สุดจากเรา ผู้ที่มองมองเห็นประโยชน์ของผู้ใช้มากว่าคำว่าเอาเปรียบผู้บริโภค เรายังได้ออกแบบติดตั้งพลังงาน

แสงอาทิตย์ให้กับผู้ที่สนใจ สินค้าคุณภาพของเรามีดังนี้

             ♦ แผงโซลาร์เซลล์ (Solar cell Panal) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานเกิน 25 ปี

             ♦ กังหันลมไฟฟ้า (Wind Turbine Generator) สำหรับพื้นที่มีลมพัดอยู่ตลอด

             ♦ เครื่องแปลงไฟ (Inverter) 12,24,48 VDC เป็น 220VAC 50 Hz เป็นรุ่นที่ใช้กับงานหนักๆ ที่มีโหลดเป็นจำพวกมอเตอร์ เช่น

ปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาศัยการเหนี่ยวนำ

             ♦ เครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ (Grid Tie Inverter) แบบเชื่อมสายส่งสำหรับที่จะใช้ในการช่วยประหยัดไฟฟ้าในบ้านเรือน

             ♦ เครื่องควบคุมการชาร์จ แบตเตอรี่ (Solar Charge Control) ใช้สำหรับควบคุมอัตราการจุกระแสไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ เพื่อยืด

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่

 

* ท่านสามารถมาดูตัวการของระบบ หรือ มาทดสอบระบบการทำงานได้  คลิกที่นี่


 TRAITHEP INDUSTRY @ DIY-SolarCell @ ลดค่าไฟฟ้า.com ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเรา

ขอบคุณที่ประกอบข้อมูล: http://www.techxcite.com/topic/335.html

 
****************************************************************************************************************************************************

google-site-verification: google56ce973507e3c51d.html